Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків області.

 

Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента

України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ

України та інших центральних органів виконавчої влади у межах компетенції

управління, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації

та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює моніторинг та аналіз діяльності області та її адміністративно-

територіальних одиниць у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної,

інвестиційної діяльності, промоції та залучення міжнародної технічної

допомоги;

3) організовує розробку та реалізацію заходів, спрямованих на

нарощування іноземних інвестиційних ресурсів, створення сприятливого

інвестиційного клімату;

4) вживає заходів для розширення міжрегіональних зв’язків та

встановлення партнерських зв’язків з адміністративно-територіальними

одиницями іноземних держав задля розвитку інформаційного, економічного та

культурного співробітництва, обміну делегаціями в сферах економіки,

інвестицій, освіти, науки, цифрових технологій та інших, готує проекти

відповідних угод;

5) сприяє активізації зовнішньоекономічного співробітництва,

просуванню на зовнішній ринок продукції суб’єктів господарювання

Тернопільської області;

6) здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з

Європейським Союзом та аналізує вплив наслідків функціонування зони

вільної торгівлі з Європейським Союзом на економічний розвиток регіону;

7) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації

державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у

світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з

Європейським Союзом;

8) надає адміністративні послуги у межах компетенції, передбаченої

чинним законодавством:

здійснює державну реєстрацію договорів про спільну інвестиційну

діяльність за участю іноземного партнера у межах повноважень, наданих

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України;

здійснює оформлення та видачу суб'єктам зовнішньоекономічної

діяльності експортно-імпортних ліцензій у межах повноважень, наданих

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України, та подання відповідної інформації до Міністерства розвитку

економіки, торгівлі та сільського господарства України стосовно їх видачі;

9) інформує Міністерство закордонних справ України про укладені

обласною державною адміністрацією угоди у сфері зовнішніх зносин і

зовнішньоекономічної діяльності та подає завірені їх копії до Міністерства

закордонних справ України, а з питань зовнішньоекономічної діяльності -

також до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України;

10) проводить усесторонній моніторинг програм міжнародної технічної

допомоги та забезпечує розповсюдження інформації серед потенційних

аплікантів, супровід підготовки і реалізації проектів;

11) проводить навчання, семінари з питань залучення міжнародної

технічної допомоги та залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій;

12) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної

технічної допомоги та визначає координатора проектів;

13) проводить промоційні заходи в Тернопільській області, Україні та за

кордоном з метою розвитку партнерства з міжнародними агенціями та

фінансовими установами;