Забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на території Тернопільської області.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту.

Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності.

Сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт.

Сприяє реалізації державної політики в сфері іноземного інвестування на території Тернопільської області.