• Конституція України

Закон України „Про державну службу”

Закон України „Про запобігання корупції”

Закон України „Про місцеві державні адміністрації”

Закон України „Про адміністративні послуги”

Закон України „Про звернення громадян”

Бюджетний кодекс України

Закон України „Про режим іноземного інвестування”

Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

Закон України „Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України „Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні”

Розпорядження Кабінету Міністрів від 25.10.2017 № 770 ,,Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2021-2028 роки”

Указ Президента України від 26.05.2017 № 146 „Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 647 „Про затвердження Порядку взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями”

Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.1996 № 252 „Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок МТД”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 ,,Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”

Указ Президента України від 05.03.2002 № 217/2002 „Про порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями”

Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 50 „Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 „Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020” (зі змінами)